O nás

Spoločnosť INFO plagát, s.r.o. vznikla v roku 1995. Pôsobí v oblasti vonkajšej reklamy a prenajíma viac ako 80 reklamných plôch v meste Piešťany. Ide hlavne o cityligty, rotundu so šiestimi reklamnými plochami a rolovací panel totem scroll. Tieto reklamné plochy sú osvetlené v režime mestského verejného osvetlenia. V portfóliu spoločnosti INFO plagát, s.r.o. sa tiež nachádza 23 reklamno – orientačných tabuliek nainštalovaných na informačných stĺpikoch v meste Piešťany.

Súčasťou našej ponuky je aj kvalitný zákaznícky servis. Zamestnanci a spolupracovníci zabezpečia výlep plagátov a ich výmenu. Pri poškodení reklamnej plochy garantujeme, že zabezpečíme jej opravu.

Samozrejmosťou každej kampane realizovanej na nami ponúkaných reklamných plochách je vyhotovenie fotodokumentácie a jej doručenie našim klientom.

INFO plagát, s.r.o. sa v roku 2008 stala dcérskou spoločnosťou WINTER média, a.s. - vydavateľa Piešťanského týždňa a Piešťanského bazáru. Vďaka tomuto kroku sme schopní klientom zabezpečiť reklamný priestor na outdoorových plochách v meste Piešťany a v médiách distribuovaných v okresoch Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trnava.