CITY LIGHT

CITY LIGHT – panely, ktoré sú nainštalované v meste Piešťany. Panel má viditeľné reklamné rozmery 1110 x 1660 mm (starý typ) a 1140 x 1700 mm (nový typ). Veľkosť plagátu je 1185 x 1750 mm . Z vnútornej strany je panel osvetlený neónom a je viditeľný i v nočných hodinách.