ROTUNDA 6 S

ROTUNDA 6 S – na podsvietenom paneli je možné umiestniť 6 plagátov. Veľkosť plagátu 1185 x 1750 mm.